Tevşihler
Türk İslam Musikisi Külliyatından
Barcode: 8695657009258
Producer: Ulus Müzik
Genre: Türk Halk
Format: CD
Language: Türkçe
Date of Publication: 24.04.2014
Time:
Album Information
Tevşihler 1
 1. Ney Taksimi
 2. Bir Muazzam Padişahsın Ki Kulundur Cümle Şah
 3. Cenabındır Şeh-İ Pakize
 4. Gönül Fikr-İ Hayalinle Sabahlar Ya Rasülallah
 5. Kemençe Taksimi (Derya Türkan)
 6. Eğer Halk Etmeseydi Zatını Hakk Ya Rasülallah
 7. Ya İlahi Asitanın Hastaya Darüşşifa
 8. Mir'at-I Baht-I Kibriya
 9. Tanbur Taksimi (Özer Özel)
 10. Tende Canım, Canda Cananım Muhammed Mustafa
 11. Ey Huda' Nın Sevgili Mahbubu Ey Fahr-İ Cihan
 12. Vücudun Mazhar-I Sırr-I Ezeldir Ya Rasülallah
 13. Derd-İ Aşkın Yaktı Beni Ya Muhammed Mustafa
 14. Kanun Taksimi (Reha Sağbaş)
 15. Gubar-I Payine Almam Cihani Ya Rasulallah
 16. Nebiler Serveridirmuhammed
Tevşihler 2
 1. Kanun Taksimi (Bekir Reha Sağbaş)
 2. Şefiu'lhalk-İ Fi'l Mahşer Muhammed Sahibuü'l Minber
 3. Alemler Nüra Gark Oldu Muhammed Doğduğu Gece
 4. Doğdu Ol Şems-İ Hakikat Burc-I Vahdetten Bu Şeb
 5. Merhaba Ey Mevlid-İ Peygamber-İ
 6. Bu Şeb Hurşis-İ Evreng-İ Risalet Geldi Dünyaye 
 7. Mefatihu'l Huda Oldu Hilalin Ya Rasülallah
 8. Ney Taksimi (M. Sadreddin Özçimi)
 9. N'ola Tacım Gibi Başımda Götürsem Daim
 10. Barekallah Dü Cihanın Serveri
 11. Tanbur Taksimi (Özer Özel)
 12. Bir İsmi Mustafa, Bir İsmi Ahmed
 13. Ey Şehinşah-I Serir Ü Enbiya Vü Evliya
 14. Kıble-İ Ehli Safa Oldu Cenab-I Mustafa
Tevşihler 3
 1. Tanbur Ve Ney Taksimi (Özer Özel Ve Ahmed Şahin)
 2. Serdar-I Rusül Nur-İ Sübül Husrev-İ Batma
 3. Mahbb-İ Cümle Cihansın Ey Şeref-Bar-I Muhammed
 4. Şehrud Taksimi (Osman Kırklıkçı)
 5. Mefhar-İ Cümle Cihansın Ey Şefaat Madeni
 6. Gönül Yüz Sürmek İster Hak-İ Paye Ya Rasülallah
 7. Kemençe Taksimi (Derya Türkan)
 8. Sadr-I Cümle Mürselin Sensin Ya Resulallah
 9. Ey Nübüvvet Tahtının Şahı Habib-İ Kibriya
 10. Nursun Mahbub-İ Sübhanım Muhammed Mustafa
 11. Ey Saadet Burcunun Mahı Muhammed Mustafa
 12. Usat-I Ümmetinden Bir Zelilim Ya Rasülallah
 13. Kanun Taksimi (Bekir Reha Sağbaş)
 14. Bahr-İ Aşkda Bikararım Ya Rasülallah Meded
 15. Şah-I İklim-İ Risaletdir Muhammed Mustafa
Tevşihler 4
 1. Kemençe Taksimi (Derya Türkan)
 2. Ey Cemalin Pertev Endaz-İ Semavatil Ula
 3. Kudümun Rahmet Ü Zevk U Safadır Ya Rasülallah
 4. Ya İlahi Cümle Sensin Cümle Sensin
 5. Candan Aşık Oldum Vechin Gülüne
 6. Tanbur .Taksimi (Özer Özel)
 7. Kudümun Rahmet Ü Zevk U Safadır Ya Rasülallah
 8. Gubar-I Payine Almam Cihanı Ya Rasülallah
 9. Sana Ey Şah-I Rasül Uymayanın Bitmez İşi
 10. Hadden Aştı İştiyakın
 11. Ney Taksimi (M. Sadreddin Özçimi)
 12. Ravzana Çün Yüz Süren Bulur Eman
 13. Ey Şehinşah-I Risalet V'ey Habib-İ Kibriya
 14. Kanun Taksimi (Bekir Reha Sağbaş)
 15. Ey Risalet Bostanında Hıraman Serv-Kadd
 16. Mustafa Şah-I Cihan-I Ali Şandır Mustafa
 17. Bir Mehin Bendesiyim Saye Dahi Olmaz Eşi
Tevşihler 5
 1. Tanbur Taksimi
 2. Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
 3. Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
 4. Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
 5. Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
 6. Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
 7. Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
 8. Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
 9. Kemençe Taksimi (Derya Türkan)
 10. Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
 11. Ney Taksmi (Ahmed Şahin)
 12. Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
 13. Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
 14. Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
 15. Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
 16. Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi


Ezanlar, salalar, temcit ve münacaat, teravih ve Cumhur Müezzinliği, Mevlid-i Şerifler, Cuma müezzinliği ve hutbe, tasavvuf musikileri, tevşihler, na’tlar, Duraklar, zikir ve perde kaldırmalar, kasideler, mersiyeler, ilahiler, şuğuller, Mevlevi ayinleri, nefesler, Mi’raciye, Bektaşi nefesleri, gibi bir çok eserin bulunduğu 5 cd’ lik Tevşihler serisi, Türk İslam musikisinin en önemli arşiv ve kültür çalışması olarak karşımıza çıkıyor.
All Albums
Share
E-Newsletter
   

© 2011 Ulus Müzik. All Rights Reserved.