Türk İslam Musikisi Külliyatından Eserler
Şu anda tamamlanmış ve dinleyicilerin beğenisine sunulmuş olan 5 CD'lik Tevşihler serisi aşağıda isimleri yer alan İslam musikisi formalrını içerecek eserlerle devam edecek ve 100 CD'yi bulacak bir antolojik eser olarak dinleyiciye sunulacaktır.

Bu özel çalışmayı, ülkemize ve halkımıza olan vefa borcumuzu ödemek üzere, kültürümüzün bu çok önemli parçasına gelecek nesillerin de sahip çıkması tememmisiyle hazırladık. Bu eserlerin gelecek nesillere paha biçilmez belgeler olarak kalacağına inanıyoruz.

Ortaya çıkan bu dev eser arşiv niteliği taşımaktadır ve kültür bakanlığımız tarafından da bir kültür hizmeti olarakta değerlendirilmiştir.
 1. Dini Müsiki Serisi
 2. Tasavvuf Musikisi
  • Tevşiler
  • Na'atlar
  • Duraklar
  • Zikirler ve perde kaldırmalar
  • Kasideler Müezzinliği
  • Mersiyeler
  • İlahiler
  • Şuğuller ve hutbe
  • Mevlevi Ayinleri
  • Nefesler
  • Mi'raciye
 3. Cami Musikisi
  • Ezanlar
  • Saladlar
  • Temcit ve Münaacat
  • Teravih ve Cumhur
  • Mevlid-i Şerifler
  • Cum'a müezzinliği
 4. Şifa Musikisi
 5. Musiki ve tedavi

© 2011 Ulus Müzik. All Rights Reserved.